Jak dbać o wzrok

Wada oka lub wzroku jest stanem, w którym układ wzrokowy nie spełnia swojej funkcji lub wykonuje ją w ograniczony sposób. Wady oczu mogą być zarówno wrodzone, jak i nabyte. Wrodzone wady oczu są zwykle dziedziczne lub istnieją pewne predyspozycje do nich w rodzinie. Dzięki terminowemu schwytaniu niektóre wady w dzieciństwie można skutecznie wyleczyć. Wady dioptrii to wady oczu, które są przyczyną złego widzenia.

Nazywane są również wadami refrakcji

Nazywane są również wadami refrakcjiMożna je skorygować za pomocą okularów lub soczewek kontaktowych,ale można je również skutecznie usunąć za pomocą operacji.Wada załamania światła to wada oka, w której na siatkówce oka pojawia się błędny obraz, niewyraźny obraz jest konsekwencją niewłaściwej siły refrakcyjnej padających promieni. Wady refrakcji są korygowane zachowawczo-za pomocą okularów lub soczewek kontaktowych lub operacyjnie. Czasami wada występuje jako powikłanie po chorobie oczu lub urazie. Jakie wady oka rozpoznajemy.

Krótkowzroczność jest bardzo powszechną wadą refrakcyjną oka, która upośledza widzenie, gdy patrzy się z daleka. Możesz mieć do czynienia z różnymi wysokimi stopniami defektów, od lżejszych do cięższych powyżej -6 dioptrii i postępującymi defektami, które stopniowo się pogarszają. Jest to wada oka, w której promienie światła skierowane przez soczewkę zbiegają się już przed siatkówką, a zatem nie ma ostrego obrazu na siatkówce. Główną manifestacją jest słaba widoczność osoby dotkniętej chorobą do odległych przedmiotów.

Krótkowzroczność jest korygowana przez okulary z soczewką rozpraszającą.Być może nadwzroczność nadwzroczność wpływa na widzenie, gdy patrzy się na bliskie odległości czytanie, pisanie. W młodości nie trzeba rejestrować wady, Zwykle wzrok znacznie się pogarsza około 40. rok od urodzenia. Jest to wada, w której promienie światła skierowane przez soczewkę zbiegają się w kierunku tylnej części siatkówki, a zatem nie ma wyraźnego obrazu na siatkówce. Jego przejawem jest słaba widoczność poszkodowanego na blisko położonych obiektach.

Korekcja za pomocą okularów z soczewką łączącą.Tak zwana cylindryczna wada oka wpływa na widzenie na wszystkich odległościach, powodując zaburzenia ostrości wzroku, zniekształcenie obrazu, etc.as zwykle dzieje się tak wraz z krótkowzrocznością lub dalekowzrocznością. Jest to anomalia refrakcji, która powoduje, że światło niedokładnie skupia się na siatkówce. W tym przypadku rogówka nie ma regularnego kulistego kształtu, ale jest zakrzywiona w jednej lub obu osiach. Dlatego promienie światła ze wszystkich stron nie mogą połączyć się w jedno ognisko na siatkówce.

Przechodzą przez siebie a następnie pojawiają

Przechodzą przez siebie a następnie pojawiająSię na siatkówce w postaci różnych i zakrzywionych obszarów. Astygmatyzm wpływa również na percepcję przestrzenną.Zaćma jest najczęściej spowodowana starzeniem się, tak zwaną zaćmą starczą. Jest to choroba spowodowana naturalnym starzeniem się oka-objawia się zmętnieniem soczewki oka. Początkowo zaćma nie wpływa w żaden sposób na widzenie, ale stopniowo się rozwija, a widzenie pogarsza się, jest zamglone i zniekształcone.

Zaćma ustępuje operacyjnie, gdy zmętniona soczewka jest usuwana, a na jej miejsce wszczepia się sztuczną soczewkę wewnątrzgałkową. Dziedziczność może wpływać na wystąpienie zaćmy prędzej czy później. Jednak główny czynnik sprawczy choroby nie jest jeszcze znany medycynie, więc nie można ustalić nawet jednoznacznej profilaktyki. Choroba jest uważana za wieloczynnikową wiele przyczyn oprócz wieku, płeć częściej kobiety, rasa murzyni, palenie tytoniu, cukrzyca, skład diety, poziom zanieczyszczenia powietrza i inne odgrywają rolę.

Popularnie nazywana jaskrą jest oznaczeniem pewnego rodzaju choroby wzroku, której istotą jest uszkodzenie nerwu wzrokowego. Uważa się, że powszechnym sposobem wyrządzania szkody jest wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe, ale może to nie być jedyna przyczyna, ponieważ zdarzały się przypadki tej choroby u osób, u których wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe nie zostało udowodnione. Pierwotnych przyczyn rozwoju jaskry może być wiele, począwszy od infekcji poprzez rozregulowanie tworzenia się płynu wewnątrzgałkowego, a skończywszy na zablokowaniu przewodów odpływowych tego płynu.

Tak więc jaskra stale wpływa na widzenie

Tak więc jaskra stale wpływa na widzeniew najgorszym przypadku może prowadzić do całkowitej utraty wzroku. Dotknięta osoba początkowo nie zauważa żadnych zmian, dlatego konieczne są regularne badania profilaktyczne u okulisty, który na początku złapie chorobę.Choroba może również wpływać na siatkówkę, ciało szkliste lub rogówkę. Zapalenie, choroby dziedziczne, a także różne zmiany spowodowane problemami z krążeniem, wysokim ciśnieniem krwi lub cukrzycą mogą wpływać na zdrowie siatkówki. Inną przyczyną chorób siatkówki mogą być również urazy oczu.

Ważna jest wczesna diagnoza, która pozwoli wykryć chorobę na czas i zapobiec nieodwracalnym zaburzeniom widzenia. Odpowiednie leczenie każdej wady oka może być sugerowane tylko przez lekarza specjalistę po dokładnym wstępnym badaniu.Niedowidzenie lub leniwe oko jest funkcjonalnym zaburzeniem ostrości wzroku występującym we wczesnym dzieciństwie najczęściej w wyniku zeza, wyższej dioptrii między oczami lub innych chorób oczu. Nie można wykluczyć czynnika dziedzicznego.

Funkcje wzrokowe dziecka rozwijają się w wieku od sześciu do ośmiu lat, a każda przeszkoda w normalnym funkcjonowaniu oka we wczesnym dzieciństwie może trwale osłabić to oko funkcjonalnie. W praktyce oznacza to, że nawet przy najlepszych środkach korekcyjnych okularach lub soczewkach kontaktowych niedowidzące oko nie może osiągnąć takiej samej ostrości wzroku jak zdrowe.Starczowzroczność to wada, która zaczyna się pojawiać około 40 lat. rok życia. Jest to spowodowane zmniejszoną elastycznością soczewki oka.

Powoduje to problemy, szczególnie podczas czytania i pracy z bliskiej odległości. Przejawia się to przede wszystkim w potrzebie zatrzymania obiektów, na które patrzymy. Nie widzimy dobrze na pięknych rzemiosłach, z trudem szukamy w telefonie komórkowym. W rezultacie cierpimy na ból głowy, pieczenie oczu, nadmierne łzawienie lub, przeciwnie, uczucie piasku w oczach.Zez występuje najczęściej w wyniku wrodzonych lub nabytych zaburzeń widzenia oka lub funkcji mięśni okoruchowych. Odchylenie osi oka występuje w jednej lub obu stronach, w zależności od stopnia upośledzenia wzroku.